Coordonare productie

Coordonarea activitatii de productie publicitare este o activitate ce implica colaborarea in permanenta cu toate departamentele implicate in procesul de productie, planificarea productiilor in functie de termenele limita solicitate de clienti si urmarirea îndeaproape, personal, a lucrarilor în executie la sediul firmei si la alte locatii (daca este cazul); cunoasterea fazelor de executie a fiecarei lucrari intrate în productie si raportarea zilnica a situatiei responsabililor cu managementul de proiect, analiza si selectie oferte si negocieri temene contractuale cu furnizorii de materie prima sau subcontractorii. Implica cunostinte temeinice tehnici si tehnologii, o permanenta formare si informare in domeniu asupra noilor aparitii din domeniu dar si a tendintelor globale si a impatului asupra pietei de publicitate.